در این صفحه ویدئو های ارسالی شرکت کنندگان و نظر دانشجویان زنبورداری عصمتی نیا در دوره های ژله رویال را ببینید

شرکت در دوره های آموزشی غیرحضوری زنبورداری همین الان از اینجا